12 kwi, 21

Zapewne wielu z Państwa zastanawia się jaki jest powód tak drastycznego wzrostu cen środków smarnych. Mówiąc ogólnie główną przyczyną jest oczywiście pandemia Covid – 19. Analizując jednak bardziej wnikliwie ten problem należy wskazać, iż pandemia oraz idące za nią obostrzenia, które dotykają w zasadzie całego świata spowodowały bardzo duży spadek popytu na paliwa transportowe, w szczególności lotnicze. Nie latamy na wakacje, nie podróżujemy biznesowo, w związku z tym nie produkuje się tyle paliwa ile produkowano wcześniej. Wraz ze spadkiem produkcji paliw zanotowano bardzo istotne zmniejszenie dostępności baz olejowych, które są elementem procesu przerobu ropy naftowej. Ponadto, jeśli dodamy do tego globalne problemy z produkcją w rafineriach na całym świecie oraz niekorzystne warunki pogodowe z przełomu roku 2020 i 2021, a także wzrost ceny dodatków do olejów smarowych, które również są ściśle związane z przerobem ropy naftowej, to spotykamy się z gwałtownym zachwianiem relacji między popytem i podażą, a co za tym idzie wzrostem cen. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące wzrostu cen poszczególnych baz olejowych.

  1. Oleje bazowe grupa 1
obraz - Skąd te podwyżki ?

2. Oleje bazowe grupa 2

obraz 1 - Skąd te podwyżki ?

3. Oleje bazowe z grupy 3

obraz 2 - Skąd te podwyżki ?

Wykresy pokazują jak w ostatnim kwartale głównie w lutym i marcu wzrosły ceny baz olejowych w każdej z grup. W ciągu 9 miesięcy bazy olejów mineralnych zdrożały o ponad 300%, oleje hydrokrakingowe prawie o 200%, a w pełni syntetyczne najmniej, ale o ok 45%. Dlatego w olejach mineralnych wzrost ceny produktów końcowych jest zdecydowanie najwyższy. Okazuje się jednak, że podstawowym problemem nie jest już nawet cena produktów, a ich dostępność. Wiele wskazuje na to, że conajmniej do połowy roku trend wzrostowy się utrzyma. Kluczowym elementem rozwiązania tej sytuacji jest dalszy rozwój pandemii oraz moment powrotu do rzeczywistości sprzed marca 2020 r.,  kiedy transport nie był ograniczony przez obostrzenia. Wzrost zapotrzebowania na produkty ropopochodne spowoduje ponowne uruchomienie bloków rafineryjnych. Rafinerie wykorzystują czas zmniejszonego popytu na przeprowadzanie remontów.

Proauto Sp. z o.o. jest przygotowana na ten trudny czas. Zapewniliśmy dla naszych partnerów odpowiednie stany magazynowe, tak aby mogli oni zachować ciągłość produkcji i dostaw. Nie bez znaczenia jest fakt reprezentowania przez nas bardzo wiarygodnych producentów, jak Castrol, Lotos i Shell.

Mamy nadzieję, że ta trudna sytuacja nie potrwa zbyt długo. Wierzymy, że już niebawem wrócimy do normalnych warunków pracy. 

Verified by MonsterInsights