zp - Zarząd

mgr inż. Zbigniew Pietruszyński
Prezes Zarządu, dyrektor
e-mail: zbigniew.pietruszynski@proauto.pl

Współudziałowiec Spółki. Absolwent Politechniki Szczecińskiej na Wydziale Budowy Maszyn o Specjalności Eksploatacja i Utrzymanie Pojazdów Samochodowych.

kp - Zarząd

mgr inż. Krzysztof Pękalski
v-ce Prezes Zarządu, dyrektor ds. technicznych
e-mail: krzysztof.pekalski@proauto.pl

Współudziałowiec Spółki. Absolwent Politechniki Szczecińskiej na Wydziale Budowy Maszyn o Specjalności Eksploatacja i Utrzymanie Pojazdów Samochodowych.

Zarząd

Verified by MonsterInsights