08 lut, 13

Nowy Prezes Lotos OIL

proautoAktualności

W grudniu 2012 nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Lotos oil. Nowy Prezes Pan Marcin Niewdana jest osobą znaną w branży olejowej doświadczoną w pracy w firmach światowych. Poniżej info o Prezesie, któremu życzymy powodzenia na nowym stanowisku.

Marcin Niewdana
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Marcin Niewdana pochodzi z Krakowa. W 1994 roku ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą, kierunek Ekonomika i Organizacja. W latach 1994-2001 zatrudniony był w BP Oil i BP Mobil, w ostatnim okresie odpowiadał za marketing oraz serwisy wspierające sprzedaż w Europie Centralnej. W latach 2001-2011 pracował w Shell Oil, m.in. zarządzał zespołem Africa B2B Marketing, odpowiadał za strategię dla segmentu olejów i asfaltów, zarządzał zespołem „marketing” w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, w Republice Czeskiej, na Węgrzech i w Polsce, następnie kierował spółką Shell Gas Polska, przewodniczył globalnemu zespołowi odpowiedzialnemu za marketing i sprzedaż do kluczowych sektorów rynku, planowanie „business portfolio” oraz sprzedaż opartą o wartość dodaną serwisu, jako produktu dodatkowego. Marcin Niewdana ukończył szereg szkoleń z zakresu „general management” oraz marketingu i sprzedaży w kraju i za granicą.

źródło: Lotos Oil S.A.

Verified by MonsterInsights