19 gru, 13

Nagroda Marszałka 2013

proautoAktualności

Na uroczystej gali zorganizowanej wraz z Północna Izbą Gospodarczą wręczone zostały nominacje do nagród gospodarczych Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza. Wśród nominowanych w kategorii „USŁUGA ROKU” znalazła się nasza firma z projektem: Dostawy olejów smarowych na statki pełnomorskie”

Nasza usługa wykonywana na najwyższym poziomie została doceniona tym zaszczytnym wyróżnieniem przez Kapitułę przy Urzędzie Marszałkowskim. Cieszymy się i dziękujemy panu Marszałkowi. W regionie realizowanych jest wiele bardzo ciekawych projektów. My również rozwijając naszą działalność w żegludze możemy przysłużyć się w rozwoju naszego województwa.

Verified by MonsterInsights