18 gru, 21

Charakterystyka olejów hydraulicznych

proautoBlog

Smary techniczne, oleje w maszynach i pojazdach dbają o właściwe ich funkcjonowanie. Chcąc zapewnić im bezawaryjne działanie, dobrze jest wiedzieć, czym kierować się przy ich wyborze? Dziś chcielibyśmy opisać charakterystykę olejów hydraulicznych. Jakie są ich rodzaje, właściwości i zastosowanie? Czy opłaca się kupować tanie oleje hydrauliczne?

Rodzaje olejów hydraulicznych

Oleje hydrauliczne działają jako nośnik energii w maszynach wykorzystujących ciśnienie sprężonej cieczy do wykonania danej pracy. Ich zaletą jest możliwość stosowania stosunkowo małych rozmiarów siłowników do np. podnoszenia olbrzymich ciężarów. Wszystko właśnie dzięki płynom hydraulicznym. Wyróżnia się różnego rodzaju oleje. Główny podział obejmuje oleje mineralne i syntetyczne. Różnią się one między sobą lepkością kinematyczną (wyrażaną w mm2/s) w dużym stopniu zależnym od temperatury, dlatego spora część instalacji posiada nagrzewnice, odpowiadające za rozgrzanie oleju przed uruchomieniem. Każdy typ cieczy hydraulicznej różni się również temperaturą zapłonu, bądź jej brakiem (niepalne ciecze hydrauliczne) oraz jednym z najważniejszych parametrów, którym jest wskaźnik lepkości. Żeby ułatwić konsumentom wybór, ciecze hydrauliczne są podzielone zgodnie z normami na poszczególne klasy według ISO i DiN. Ogólnie przyjmuje się, że ciecze hydrauliczne są nieściśliwe (pamiętamy o tym z lekcji fizyki ze szkoły podstawowej, co do końca nie jest prawdą, ale ściśliwość cieczy jest tak niewielka, że można w mniejszych układach pominąć parametr ściśliwości cieczy hydraulicznej.

Jak parametry oleju hydraulicznego wpływają na pracę urządzeń?

W przypadku maszyn pracujących w szerokim zakresie temperatur właściwe jest używanie produktów o wysokim wskaźniku lepkości. Będą to np. wyroby klasy HV/HVLP, a dla tych pracujących w wąskim zakresie lepsze będą oleje hydrauliczne HM/HLP. Wybierając odpowiednie do danej maszyny medium, należy przyjrzeć się też dodatkom zawartym w produktach w postaci dodatków smarnych, inhibitorów (spowalniaczy) korozji i utleniania oraz modyfikatorów lepkości. Dla przykładu wspomniane oleje HV i HVLP, to rodzaj rafinowanych olejów np. mineralnych o najwyższych parametrach i właściwościach lepkościowo-temperaturowych oraz z inhibitorami utleniania i korozji, jak również z dodatkami przeciwzużyciowymi oraz dodatkiem lepkościowym.

Verified by MonsterInsights